Çocuklar ile İlgili Sözler, Atasözleri, Hadisler, Sloganlar

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Çocuklar ile İlgili Sözler, Atasözleri, Hadisler, Sloganlar koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  12,563 Görüntüleme Güncelleme 3 yıl önce
Çocuklar ile İlgili Sözler, Atasözleri, Hadisler, Sloganlar

Çocuklar ile İlgili Sözler

➥ Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir. (Einstein)


➥ Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır. (Joseph Jouberth)


➥ Kendisiyle ilgilenen bir ana baba ile evinde okuyabilecek bol kitap bulan bir çocuk, yoksul sayılmaz. (Sam Levenson)


➥ Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır. (Peyami Safa)


➥ Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. (Michael Marshall)


➥ Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun, 15 yaşından sonra ise istişare edin. (Hz. Ali)


➥ Bir çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk intibalar, bütün ömrünce devam eder. (Heinrich Schlimann)


➥ Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır. (Haim Jinott)


➥ Çocukluğunu tam yaşamamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. (Hölderlin)


➥ Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Çocuklar, önce ana babalarını severler, biraz büyüyünce, onları eleştirir, sonra sorguya çeker, daha sonra da yargılarlar, bazen de affettikleri olur. (Oscar Wilde)


➥ Çocuklar dünyanın en büyük servetidir. (Anonim)


➥ Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. (A. S. Neil)


➥ Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Terbiye, ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. (Namık Kemal)


➥ Ceza çocuklara verilen bir ilaç sayılmalı, öyle verilmelidir. (Montaigne)


➥ Bir gün ulusu, sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan, çok memnun ve mesudum. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir. (Benjamin Franklin)


➥ Çocuklar eleştirilmekten, azarlanmaktan değil, kendilerine güzel örnek olunmasından etkilenirler. (Thiersch)


➥ Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. (İbn-i Sina)


➥ Türk çocuklarından beklediğimiz; sağlam vücut, işlek zeka ve temiz yürektir. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. (Noam Chomsky)


➥ Çocuklarınıza çok değerli birer hazineymiş gibi bakın, onları ve kendinizi onurlandırın. (Bernie Siegel)


➥ Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. (Mustafa Kemal Atatürk)


➥ Çocuklarımıza hayat boyu yol gösterecek kaynak, onlara hiçbir şeyin bozamayacağı güzel adetler kazandırmaktır. (Sydney Smith)


➥ Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir. (Bertrand Russell)


➥ Günümüz çocuklarının isteklerinin çoğu, ihtiyaçlarının ise pek azı karşılanıyor. (Jesper Juul)


Çocuklar ile İlgili Atasözleri ve Deyimler


➥ Çocuk büyütmek taş kemirmek.


➥ Ağaç yaşken eğilir.


➥ Çocuk büyür, deli uslanır.


➥ Çocuk evin meyvesidir.


➥ Çocuk oyundan, aptal düğünden usanmaz.


➥ Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.


➥ Çocuk nerede pasak orada.


➥ Çocuktan al haberi.


➥ Mangal kömürsüz olmaz, çocuklar halden bilmez.


➥ Çocukluk gibi sultanlık olmaz.


➥ Çocuksuz kadın yemişsiz ağaca benzer.


➥ Çocuk oyuncağı. (Deyim)


➥ Çocuğa iş buyuran, ardına kendi düşer.


➥ Çocukluk etmek. (Deyim)


➥ Su küçüğün, söz büyüğün.


➥ Çocukla çocuk olmak. (Deyim)


➥ Oğlan babadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.


➥ Çocuk kalmak (Deyim)


➥ Çocuk ile yoğurt yiyen elbette ağzına yüzüne bulaştırır.


➥ Çocuk gibi sevinmek. (Deyim)


➥ Çocuk düşe kalka büyür.


➥ Çocuk gibi ağlar, deli gibi güler.


➥ Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar.


➥ Bütün dünya üzerinde bir tek güzel çocuk vardır, bütün anneler de ona sahiptir. (Çin Atasözü)


➥ Biz çocuklarımıza konuşmayı değil, susmayı öğretiyoruz. (Japon Atasözü)


➥ Çocuklarımızın terbiyesi, onlara sakince oturmayı ve bundan zevk almayı öğretmekle başlar. (Kızılderili Atasözü)


➥ Oğlunuzu şahane bir adam yapmak için beklemeyin, onu şahane bir çocuk yapın. (Rus Atasözü)


➥ Unutmayın! Çocuklarınız sizin değildir. Onları Yaratıcıdan ödünç aldınız. (Kızılderili Atasözü)


Çocuklar İle İlgili Hadisler


➥ Evlat kokusu, cennet kokusudur.


➥ Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.


➥ Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın.


➥ Çocuk doğduğu yere aittir.


➥ Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın.


➥ Çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir.


➥ Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli miras bırakamaz.


➥ Çocuklarınıza önce “Lâ ilâhe illallah” cümlesini öğretiniz.


➥ Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin.


➥ Çocuklarınız size ihsan, hürmet ve itaatte âdil olmalarını istediğiniz gibi, siz de onlar arasında hediyede ve bağışlamada adâlete (eşitliğe) riâyet ediniz.


➥ Ana-babanın çocuklara olan vazifeleri, onlara yazmayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmeleri ve sağlıklı ve helâl yiyecekler temin etmeleridir.


➥ Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizleri aldatan da bizden değildir. Kendi nefsi için sevdiğini, diğer müminler için de sevip istemedikçe, hiç bir kul hakkı ile mümin olamaz.


➥ Bir genç, yaşlı olması sebebiyle bir ihtiyara ikram (ve hürmet) ederse, Allah-u Teâlâ da, o gence yaşlılığı sırasında hürmet ve ikramda bulunacak bir kimseyi müvekkil kılar.


➥ Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka Cennete koyacaktır.


➥ Büyüyene kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, sıhhat buluncaya kadar hastadan kalem kaldırılmıştır (işledikleri suç yazılmaz).


Çocuklar İle İlgili Sloganlar


➥ Bugünün çocukları yarının sahipleridir!


➥ Dünya çocukları arkadaştır!


➥ Çocuğunu koru asla kullanma!


➥ Dünyadaki bütün çocuklar masumdur!


➥ Çocuğum, haklarım var!


➥ Masumiyet, onların diğer adıdır!


➥ Çocuğum, gelecek benim!


➥ Çocuk, öğretilirse öğrenir!


➥ Dünya Çocukları el ele verdi, kötülüğü yendi!


➥ Çocuklar korunmalı zarar görmesinin önüne geçilmeli!


➥ Savaşlar dursun, dünya çocukların olsun!


➥ Çocuklar inşaatlarda değil oyun sahalarında olmalı!


➥ Çocuk sevgisi, dünyalara bedel!


➥ Çocuk hakları bilinmesi gereken en güzel haklardır!


➥ Dünya Çocukları birlik ve beraberlik içinde!


➥ Çocuğuma verilecek eğitim geleceğe verilecek eğitimdir!


➥ Yarının umudu çocuklarımızdır!


Tepkiniz?

4
ÇOK KOMİK
1
SEVDİM
4
SADE
3
VAY CANINA
2
KOMİK
2
KÖTÜ!
3
BERBAT
3
MÜKEMMEL!
1
KIZDIM