Adam Smith Sözleri

Adam Smith, İskoçyalı bir filozof ve ekonomisttir. "Ulusal Ekonomi" adlı ünlü eseriyle modern ekonomi biliminin temelini atmıştır. Smith, özgür piyasa ekonomisi ve bireysel özgürlükleri destekleyen fikirleriyle tanınır. Ayrıca, "görünmez el" teorisiyle, insanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerinde toplumun refahının artacağına inanmıştır.

Gönderim  676 Görüntüleme Güncelleme 1 yıl önce
Adam Smith Sözleri

Adam Smith Sözleri

"İnsanlar için değerli olan şeylerin çoğu, yine insanların başka insanlar ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkar."


"Bir ülkenin zenginliği, üretim ve ticaretteki toplam kapasitesine bağlıdır."


"Çalışanların ücretleri, ürettikleri şeyin değerine bağlıdır."


"Özgür piyasa ekonomisi, en yüksek refah seviyesini sağlar."


"Bir toplumun refahı, herkesin çıkarını gözeten bir piyasa ekonomisi ile sağlanabilir."


"Ekonomik özgürlük, insanların kendi işlerini yapabilme özgürlüğüdür."


"Ticaret, insanların karşılıklı olarak fayda sağladığı bir etkinliktir."


"Bir ülkenin zenginliği, ülkenin işleyen bir pazar ekonomisi oluşturabilmesine bağlıdır."


"Ekonomik faaliyetlerde devlet müdahalesi, piyasanın etkinliğini azaltır."


"İnsanlar, kendi çıkarlarını düşündükleri zaman, toplumun genel refahı artar."


"Bir işletmenin başarısı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır."


"Para, yalnızca bir değişim aracıdır ve insanların sahip olduğu gerçek zenginlik değildir."


"Bir toplumun zenginliği, doğal kaynaklarından çok insan kaynaklarına bağlıdır."


"İnsanlar kendi çıkarlarına uygun olarak hareket ettiğinde, başka insanların da çıkarına hizmet ederler."


"Bireysel çaba ve girişimcilik, toplumun refahına en çok katkı sağlayan etmenlerdir."


"Piyasa ekonomisi, bireysel özgürlükleri destekleyen bir ekonomik sistemdir."


"Eğitim, bir toplumun gelişmesi için en önemli yatırımlardan biridir."


"Piyasa ekonomisi, rekabet sayesinde yenilik ve gelişmeyi teşvik eder."


"Zenginler, toplumun gelişmesine en çok katkı sağlayan kesimdir."


"Kamuoyu, ekonomik faaliyetleri düzenlemek için en etkili denetim mekanizmasıdır."


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM