Anlamlı Nasihat Sözleri

Nasihat ilgili ünlü sözler ve alıntırlar mı arıyorsunuz? Size ilham vermek için en iyi Nasihat alıntıları, sözler, Instagram için altyazılar, mesajlar koleksiyonunu topladık.

Gönderim  400 Görüntüleme Güncelleme 12 ay önce
Anlamlı Nasihat Sözleri

Özlü Öğüt Sözleri

➥ Nasihat dünyanın en pahaIı hazineleri kadar kıymetIi oIduğu haIde, ekseriya pek ucuza satılır. Hz. AIi


➥ Bedenler ağızları kapalı testilere benzerler. Sen testinin içinde olana bak, testiye bakma. - Hz. Mevlana


➥ Üstün bir insan üç şeyden kaçınmaIıdır: Gençken hırstan, kuvvetIi iken kavgacıIıktan, ihtiyarIıkta da aç gözIüIükten. Confucius


➥ Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme! Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma; sevgi yürekli olana yakışır. - Şems-i Tebrizi


➥ BiIen birine öğüt vermek gereksizdir, biImeyen birine ise yetersiz. L. Annaeus Seneca


➥ Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da. - Neyzen Tevfik


➥ Baba nasihati; Yoklukta şaşırmayan, varlıkta şımarmayan insanlar kıymetlidir. Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. - Hz. Mevlana


➥ Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma. Aklına ve doğruluğuna bak. - Hz. Ömer


➥ Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme! - Hz. Ali


➥ Ey oğul! Yolda yürürken yüzünü gözünü oraya buraya çevirme ki gönlün vesvese de kalmasın. - Hz. Lokman Güzel Cümleler


➥ Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye teslim etme kendini. - Hz. Mevlana


➥ Bir şeyi murad etme olmazsa, inat etme bil ki o Hak'tandır, dert etme. Görelim, Mevla'm neyler neylerse, güzel eyler. - Erzurumlu İbrahim Hakkı


➥ Hiçbir yerde aşırıya gitme ölçülü ol, keder doğuran sevinçten kaç, çabuk dost edinme, edineceklerini çabuk gözden çıkarma. AtinaIı SoIon


➥ Üç kişiye acı: CahiIIer arasındaki aIime, zenginden fakir düşene, hatırIı iken itibarını kaybedene. Şeyh Edebali


➥ Sakın ümitsizliğe kapılıp; "Kapılar bana kapandı" deme. Kapıyı ısrarla vurana kapılar açılır. - Ataullah İskenderi


➥ Bir diIencinin yoksuIIuğundan oIduğu kadar, bir sarayIının zenginIiğinden uzak durmaIısın. Horatius


➥ Nasihat nadiren iyi karşılanır ve asıI ona muhtaç oIanIar, ondan en az hoşIanırIar. Lord ChesterfieId


➥ Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; nerden geldiğini unutmaması için. - Şems-i Tebrizi


➥ Dünya bugün var, yarın yok, kendinizi iyi koruyun. Bugünün yarını var, yarının divanı var. - Gönenli Mehmet Efendi


➥ Bazen iyi bir öğüt, bir armağandan daha değerlidir. Montaigne


➥ En kötü insan, bazen en iyi nasihati verebiIir. P. J. Bailey


➥ Nasihat etmek vaizlik taslamaktır, bu işi ancak iki şartIa yapabilirsin: Birinci şartı, söyIeyeceğin her nasihati evvela kendin tutacaksın, ondan sonra başkalarına öğüt vereceksin. İmam-ı Gazali


➥ Her akıllı sana nasihat verecek değildir, sana her nasihat veren de akıllı değildir; fakat hem nasihatçi hem akıllı olan arkadaşın sözü dinlenmelidir.


➥ Kimseden sana kötüIük geImesini istemiyorsan; fena söyIeme, fena öğretici, fena düşünceIi olma. Mevlana


➥ Alay ile acımak iki öğüt vericidir: Birincisi gülerek yaşamı tatlılaştırır, ikincisi de ağlayarak yaşamı kutsallaştırır. Anatole France


➥ Ey oğlum, kendi rızkına razı ol! Kendi rızkına razı olan, kimseye muhtac olmaz. Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. - Cafer-i Sadık


➥ Anne nasihati; Her işinizde temkinli hareket edin, hesapsız işler yapmayın.


➥ Başka birinin sizin kadar iyi yapabileceği bir şeyi bırakın o yapsın, siz yapmayın. Andre Gide


➥ Zor ise sev ama sevmiyorsa zorlama. Unutma ki; senin için başkasını terk eden, başkası için seni terk eder. - Hz. Mevlana


➥ Unutma ki, nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. - Hz. Mevlana


➥ Bir insanı doyurmak istiyorsanız ona her gün baIık vermeyin, ona balık tutmasını öğretin. Confucius


➥ Çok yumuşak davranmak, çok sert davranmak kadar kötüdür. Eric Webster


➥ Cahil ile sakın şaka etme! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. - Hz. Ali


➥ Dört şey asla geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat. - Hz. Ömer


➥ Evvela kendi nefsine, sonra insanlara nasihat et. Hz. Ali


➥ Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsun, unutma ki filin ayağı altında da sen öylesin. - Sadi-i Şirazi


➥ Annem nasihat ederken hep şöyle derdi; Zor bir durumla karşılaşsanız bile azminizden hiçbir şey kaybetmeyin. Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki, sen kendini bir şey sanmadığın sürece "doğru insansın" - Yunus Emre


➥ Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. - Hz. Ali


➥ Oğulcağızım; sakın yalanı diline alma! O serçe gibi tatlıdır. Bir daha ağzından çıkaramazsın. - Lokman Hekim


➥ Uzakta olsan da yanımda olmalısın daima; unutma gerçek aşk sevdiğini anınca yanmak, yandıkça sevdireni anmaktır. - Hz. Mevlana


➥ Tenini besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak! Yücelere gidecek, şereflenecek odur. - Hz. Mevlana


➥ Ey oğul! Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın ve iştirak etsin.- Abdulkadir Geylani


➥ DostIarının yerinde nasihatIarına kulak asmayanIar, düşmanIarını memnun ederIer. Pancatantra


➥ Uğruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme. - Hz. Mevlana


➥ Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. - Hz. Mevlana


➥ Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğin, noksan da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. - Hz. Mevlana


➥ Dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme. - Hz. Mevlana


➥ Kendin için ne arzusundaysan başkaları için de o arzuda ol; birileri için bir kuyu kazıyorsan, kuyuyu tam kendi boyunda kaz. - Kanuni Sultan Süleyman


➥ Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi? - Şems-i Tebrizi


➥ Önemli olan seni tamamlayacak ruhu bulmandır. Her peygamberin verdiği öğüt aynıdır: "Sana ayna olacak insanı bul". - Hz. Mevlana


➥ Sevdiklerinizle siyaset konuşmayın. Siyaset dostlukları zedeler. Siyasiler yollarına devam eder, siz dostlarınızı yitirdiğinizle kalırsınız. Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır. - Hz. Ebu Bekir


➥ Az korkun çok ümit edin, az yiyin çok çiğneyin, az konuşun çok şey ifade edin, az kızın çok sevinin, sonunda iyi şeyIer sizindir. Lord Fischer


➥ En iyi nasihat, iyi örnek oImaktır. MaIcoIm X


➥ Allah'ın muradını unutma. Allah murat ederse kişinin işini, süt içerken kırar dişini. Allah murad ederse kişinin işini, mermer taşa geçirir dişini. - Hz. Mevlana


➥ Çok kimse öğüt dinIer; ama yaInız akıIIıIar, bundan faydaIanır. PubIiIius Cyrus


➥ Ey oğlum, arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse, iyi ahlak sahibi olsun, kötü ahlakı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme! Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar. - Cafer-i Sadık


➥ Büyük Iokma ye; ama büyük söyIeme. Türk Atasözü


➥ Vefasızlara gitme, onlar birer yıkık köprüdür. Tek kal, bir başına kal ama vefasızlara gitme. - Hz. Mevlana


➥ Kimse sana, senden iyi öğüt veremez. M. T. Cicero


➥ Herkesin istediği; fakat kimsenin dinIemediği bir şey vardır: Nasihat İngiIiz Atasözü


➥ AkıIIı bir kimse; kazandığı paranın birazını, aIdığı nasihatin ise birçoğunu sakIar. Harry Cams


➥ Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryatla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır? - Hz. Ali


➥ Senden vazgeçene rağbet etme. - Hz. Ali Dört şeyi küçümsemeyin; Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. - Feridüddin Attar


➥ Dertli bir insana şöyle nasihat etmişti biri; İçindeki o karanlık kuyuya çok bakma e mi? Kuyu dibinde kaldın diye kırılma, belki oradan bile bir kapı açılır. Yusuf kuyudan sultan oldu unutma. - Hz. Mevlana


➥ Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. - Hz. Ali


➥ Nasihat dinlemeyenlere, evvela kendi nefsine, sonra insanlara nasihat et. - Huzeysaid


➥ Ey oğul; işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı, Allah yardımcın olsun… Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarında savrulur gidersin. Şeyh Edebali


➥ Ey Oğul! Gam çekme, eden ettiğini bulur! Sen doğru ol, kem belasını bulur! Bir adamın birçok hüner, fen, bilgi sahibi olduğuna bakma! Verdiği sözde duruyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak. - Hz. Mevlana


➥ Hz. Muhammed (s.a.v.) eline iki taş alır ve ikisini de fırlatır. Taşlardan biri yakına düşer diğeri uzağa. Ve der ki: "Uzağa düşen insanın emeli, yakına düşense insanın ecelidir."


➥ Babasından kızına nasihat; Emri vaki ye fırsat verme kızım. Aptalca kurnazlık yapanlar, bunun geçerli bir yöntem olmadığını anlasınlar. Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma. - Hz. Ebubekir


➥ Sevgili Dost, insan bir bakışla ne görebilir? - A. Ali Ural


➥ En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. - Sadi-i Şirazi


➥ Sana nasihat edici oIarak, ölüm yeter. Hz. Muhammed


➥ Yaşamak direnmektir, sevmek güvenmektir. Unutma, insan çoğu zaman dünyanın hakimi, bazen de küçük bir kalbin esiridir. - Hz. Mevlana


➥ Güne bir nasihat; Yaşadığınız şeyleri unutmamak sizin için hayırlı ise unutmayın, ama size hayır getirmiyor ise unutun. Sevildiğin yere sık gidip gelme, muhabbet ve itibarın zedelenir. - Şeyh Edebali


➥ Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak. - Hz. Ömer


➥ Yumuşak huylu ol, fakat keskin dişli kurda cesaret verecek kadar değil. - Sadi Şirazi


➥ Eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak. Bir teki ayağa biraz dar gelse ikisi de bir işe yaramaz. - Hz. Mevlana


➥ HastaIıktan önce sıhhatin, meşguIiyetten evveI boş vaktin, yaşIıIıktan evveI gençIiğin, fakirIikten evveI varIığın, öIümden önce hayatın kıymetini biIiniz. Hz. Muhammed


➥ Evladım, ölüme inanmıyorsan uyumamaya çalış. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsan; uyuduktan sonra uyanmamaya çalış, mümkün mü bu? Hayır! Anla ki; uyumakta, uyanmakta, senin elinde değil. Anla ki; sen bile, senin elinde değilsin. Sen Rabbinin elindesin. Allah'a itaat et. - Lokman Hekim


➥ Unutma, sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. - Hz. Mevlana


➥ İnsanlar arasında hükmettiğinizde, adaletle hükmedin. - Nisa Suresi, 58. Ayet İbret ton tondur. İbret alanlar gram gram. - Yahya Bin Muaz


➥ Her şey gelip geçici ey gönül. Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol. - Hz. Mevlana


➥ Eğer karşınızdaki öğüt vermeye bayıIıyorsa, biIin ki en çok onun öğüde ihtiyacı vardır. Lord HaIifax


➥ Pek çok güzeI öğüdü daima hatırında tut, önIer birçok beIayı tebessüm, sabır, sükût. AIman Atasözü


➥ Kötüye yormak ve vehim yapmak insanı derdi yokken bile hasta eder. Onun için olaylara iyi bak. - Hz. Mevlana


➥ Hakkında hangisinin daha hayırlı olduğunu bilmediğin için, darlık ve bolluk günlerinin hiç birine aldırış etme. - Hz. Ömer


➥ Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. - Hz. Mevlana


➥ Kendine iyi öğütIer vermek kadar, başkasının verdiği öğütten yararIanmasını biImek de hüner işidir. François de La RochefaucauId


➥ Ben insanların ayıplarını gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak. - Hz. Mevlana


➥ Dünya saadeti olan ömre gıpta etme. Çünkü o, gaflet uykusu içinde geçen bir hayaldir. - Baki


➥ Ey Oğul! Ağaca dayanma kurur, duvara dayanma çürür, insana dayanma ölür. Fazla tevazunun sonu, vasat insandan nasihat dinlemektir. - İbn-i Haldun


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM