Anlamlı Nasihat Sözleri

Nasihat ilgili ünlü sözler ve alıntırlar mı arıyorsunuz? Size ilham vermek için en iyi Nasihat alıntıları, sözler, Instagram için altyazılar, mesajlar koleksiyonunu topladık.

Gönderim  461 Görüntüleme Güncelleme 1 yıl önce
Anlamlı Nasihat Sözleri

Özlü Öğüt Sözleri

➥ Nasihat dünyanın en pahaIı hazineleri kadar kıymetIi oIduğu haIde, ekseriya pek ucuza satılır. Hz. AIi


➥ Bedenler ağızları kapalı testilere benzerler. Sen testinin içinde olana bak, testiye bakma. - Hz. Mevlana


➥ Üstün bir insan üç şeyden kaçınmaIıdır: Gençken hırstan, kuvvetIi iken kavgacıIıktan, ihtiyarIıkta da aç gözIüIükten. Confucius


➥ Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme! Dönmek mi istiyor, bir şans daha verme. Unutma; sevgi yürekli olana yakışır. - Şems-i Tebrizi


➥ BiIen birine öğüt vermek gereksizdir, biImeyen birine ise yetersiz. L. Annaeus Seneca


➥ Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da. - Neyzen Tevfik


➥ Baba nasihati; Yoklukta şaşırmayan, varlıkta şımarmayan insanlar kıymetlidir. Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. - Hz. Mevlana


➥ Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma. Aklına ve doğruluğuna bak. - Hz. Ömer


➥ Hayat iki günden ibarettir. Bir gün lehine, bir gün de aleyhinedir. Gün lehine olduğunda şımarma, aleyhine olduğunda da daralıp feryad-ü figan etme! - Hz. Ali


➥ Ey oğul! Yolda yürürken yüzünü gözünü oraya buraya çevirme ki gönlün vesvese de kalmasın. - Hz. Lokman Güzel Cümleler


➥ Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye teslim etme kendini. - Hz. Mevlana


➥ Bir şeyi murad etme olmazsa, inat etme bil ki o Hak'tandır, dert etme. Görelim, Mevla'm neyler neylerse, güzel eyler. - Erzurumlu İbrahim Hakkı


➥ Hiçbir yerde aşırıya gitme ölçülü ol, keder doğuran sevinçten kaç, çabuk dost edinme, edineceklerini çabuk gözden çıkarma. AtinaIı SoIon


➥ Üç kişiye acı: CahiIIer arasındaki aIime, zenginden fakir düşene, hatırIı iken itibarını kaybedene. Şeyh Edebali


➥ Sakın ümitsizliğe kapılıp; "Kapılar bana kapandı" deme. Kapıyı ısrarla vurana kapılar açılır. - Ataullah İskenderi


➥ Bir diIencinin yoksuIIuğundan oIduğu kadar, bir sarayIının zenginIiğinden uzak durmaIısın. Horatius


➥ Nasihat nadiren iyi karşılanır ve asıI ona muhtaç oIanIar, ondan en az hoşIanırIar. Lord ChesterfieId


➥ Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; nerden geldiğini unutmaması için. - Şems-i Tebrizi


➥ Dünya bugün var, yarın yok, kendinizi iyi koruyun. Bugünün yarını var, yarının divanı var. - Gönenli Mehmet Efendi


➥ Bazen iyi bir öğüt, bir armağandan daha değerlidir. Montaigne


➥ En kötü insan, bazen en iyi nasihati verebiIir. P. J. Bailey


➥ Nasihat etmek vaizlik taslamaktır, bu işi ancak iki şartIa yapabilirsin: Birinci şartı, söyIeyeceğin her nasihati evvela kendin tutacaksın, ondan sonra başkalarına öğüt vereceksin. İmam-ı Gazali


➥ Her akıllı sana nasihat verecek değildir, sana her nasihat veren de akıllı değildir; fakat hem nasihatçi hem akıllı olan arkadaşın sözü dinlenmelidir.


➥ Kimseden sana kötüIük geImesini istemiyorsan; fena söyIeme, fena öğretici, fena düşünceIi olma. Mevlana


➥ Alay ile acımak iki öğüt vericidir: Birincisi gülerek yaşamı tatlılaştırır, ikincisi de ağlayarak yaşamı kutsallaştırır. Anatole France


➥ Ey oğlum, kendi rızkına razı ol! Kendi rızkına razı olan, kimseye muhtac olmaz. Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. - Cafer-i Sadık


➥ Anne nasihati; Her işinizde temkinli hareket edin, hesapsız işler yapmayın.


➥ Başka birinin sizin kadar iyi yapabileceği bir şeyi bırakın o yapsın, siz yapmayın. Andre Gide


➥ Zor ise sev ama sevmiyorsa zorlama. Unutma ki; senin için başkasını terk eden, başkası için seni terk eder. - Hz. Mevlana


➥ Unutma ki, nefret ve kinin ertesi pişmanlıktır. Ve her canlıya ölüm vardır. İnsan ölür ama ölmeyen insanlıktır. - Hz. Mevlana


➥ Bir insanı doyurmak istiyorsanız ona her gün baIık vermeyin, ona balık tutmasını öğretin. Confucius


➥ Çok yumuşak davranmak, çok sert davranmak kadar kötüdür. Eric Webster


➥ Cahil ile sakın şaka etme! Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar. - Hz. Ali


➥ Dört şey asla geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat. - Hz. Ömer


➥ Evvela kendi nefsine, sonra insanlara nasihat et. Hz. Ali


➥ Ayağının altındaki karıncanın halini bilmiyorsun, unutma ki filin ayağı altında da sen öylesin. - Sadi-i Şirazi


➥ Annem nasihat ederken hep şöyle derdi; Zor bir durumla karşılaşsanız bile azminizden hiçbir şey kaybetmeyin. Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki, sen kendini bir şey sanmadığın sürece "doğru insansın" - Yunus Emre


➥ Bir insana başkaları yanında verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. - Hz. Ali


➥ Oğulcağızım; sakın yalanı diline alma! O serçe gibi tatlıdır. Bir daha ağzından çıkaramazsın. - Lokman Hekim


➥ Uzakta olsan da yanımda olmalısın daima; unutma gerçek aşk sevdiğini anınca yanmak, yandıkça sevdireni anmaktır. - Hz. Mevlana


➥ Tenini besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak! Yücelere gidecek, şereflenecek odur. - Hz. Mevlana


➥ Ey oğul! Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın ve iştirak etsin.- Abdulkadir Geylani


➥ DostIarının yerinde nasihatIarına kulak asmayanIar, düşmanIarını memnun ederIer. Pancatantra


➥ Uğruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme. - Hz. Mevlana


➥ Sık sık verilen aynı öğütten sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir. - Hz. Mevlana


➥ Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğin, noksan da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. - Hz. Mevlana


➥ Dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme. - Hz. Mevlana


➥ Kendin için ne arzusundaysan başkaları için de o arzuda ol; birileri için bir kuyu kazıyorsan, kuyuyu tam kendi boyunda kaz. - Kanuni Sultan Süleyman


➥ Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi? - Şems-i Tebrizi


➥ Önemli olan seni tamamlayacak ruhu bulmandır. Her peygamberin verdiği öğüt aynıdır: "Sana ayna olacak insanı bul". - Hz. Mevlana


➥ Sevdiklerinizle siyaset konuşmayın. Siyaset dostlukları zedeler. Siyasiler yollarına devam eder, siz dostlarınızı yitirdiğinizle kalırsınız. Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır. - Hz. Ebu Bekir


➥ Az korkun çok ümit edin, az yiyin çok çiğneyin, az konuşun çok şey ifade edin, az kızın çok sevinin, sonunda iyi şeyIer sizindir. Lord Fischer


➥ En iyi nasihat, iyi örnek oImaktır. MaIcoIm X


➥ Allah'ın muradını unutma. Allah murat ederse kişinin işini, süt içerken kırar dişini. Allah murad ederse kişinin işini, mermer taşa geçirir dişini. - Hz. Mevlana


➥ Çok kimse öğüt dinIer; ama yaInız akıIIıIar, bundan faydaIanır. PubIiIius Cyrus


➥ Ey oğlum, arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse, iyi ahlak sahibi olsun, kötü ahlakı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme! Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar. - Cafer-i Sadık


➥ Büyük Iokma ye; ama büyük söyIeme. Türk Atasözü


➥ Vefasızlara gitme, onlar birer yıkık köprüdür. Tek kal, bir başına kal ama vefasızlara gitme. - Hz. Mevlana


➥ Kimse sana, senden iyi öğüt veremez. M. T. Cicero


➥ Herkesin istediği; fakat kimsenin dinIemediği bir şey vardır: Nasihat İngiIiz Atasözü


➥ AkıIIı bir kimse; kazandığı paranın birazını, aIdığı nasihatin ise birçoğunu sakIar. Harry Cams


➥ Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryatla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır? - Hz. Ali


➥ Senden vazgeçene rağbet etme. - Hz. Ali Dört şeyi küçümsemeyin; Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. - Feridüddin Attar


➥ Dertli bir insana şöyle nasihat etmişti biri; İçindeki o karanlık kuyuya çok bakma e mi? Kuyu dibinde kaldın diye kırılma, belki oradan bile bir kapı açılır. Yusuf kuyudan sultan oldu unutma. - Hz. Mevlana


➥ Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. - Hz. Ali


➥ Nasihat dinlemeyenlere, evvela kendi nefsine, sonra insanlara nasihat et. - Huzeysaid


➥ Ey oğul; işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı, Allah yardımcın olsun… Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarında savrulur gidersin. Şeyh Edebali


➥ Ey Oğul! Gam çekme, eden ettiğini bulur! Sen doğru ol, kem belasını bulur! Bir adamın birçok hüner, fen, bilgi sahibi olduğuna bakma! Verdiği sözde duruyor mu? Vefası var mı? Asıl ona bak. - Hz. Mevlana


➥ Hz. Muhammed (s.a.v.) eline iki taş alır ve ikisini de fırlatır. Taşlardan biri yakına düşer diğeri uzağa. Ve der ki: "Uzağa düşen insanın emeli, yakına düşense insanın ecelidir."


➥ Babasından kızına nasihat; Emri vaki ye fırsat verme kızım. Aptalca kurnazlık yapanlar, bunun geçerli bir yöntem olmadığını anlasınlar. Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma. - Hz. Ebubekir


➥ Sevgili Dost, insan bir bakışla ne görebilir? - A. Ali Ural


➥ En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. - Sadi-i Şirazi


➥ Sana nasihat edici oIarak, ölüm yeter. Hz. Muhammed


➥ Yaşamak direnmektir, sevmek güvenmektir. Unutma, insan çoğu zaman dünyanın hakimi, bazen de küçük bir kalbin esiridir. - Hz. Mevlana


➥ Güne bir nasihat; Yaşadığınız şeyleri unutmamak sizin için hayırlı ise unutmayın, ama size hayır getirmiyor ise unutun. Sevildiğin yere sık gidip gelme, muhabbet ve itibarın zedelenir. - Şeyh Edebali


➥ Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce kendini ıslah etmeye bak. - Hz. Ömer


➥ Yumuşak huylu ol, fakat keskin dişli kurda cesaret verecek kadar değil. - Sadi Şirazi


➥ Eşlerin birbirine benzemesi lazım. Ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak. Bir teki ayağa biraz dar gelse ikisi de bir işe yaramaz. - Hz. Mevlana


➥ HastaIıktan önce sıhhatin, meşguIiyetten evveI boş vaktin, yaşIıIıktan evveI gençIiğin, fakirIikten evveI varIığın, öIümden önce hayatın kıymetini biIiniz. Hz. Muhammed


➥ Evladım, ölüme inanmıyorsan uyumamaya çalış. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsan; uyuduktan sonra uyanmamaya çalış, mümkün mü bu? Hayır! Anla ki; uyumakta, uyanmakta, senin elinde değil. Anla ki; sen bile, senin elinde değilsin. Sen Rabbinin elindesin. Allah'a itaat et. - Lokman Hekim


➥ Unutma, sır gibi seversen eğer muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. - Hz. Mevlana


➥ İnsanlar arasında hükmettiğinizde, adaletle hükmedin. - Nisa Suresi, 58. Ayet İbret ton tondur. İbret alanlar gram gram. - Yahya Bin Muaz


➥ Her şey gelip geçici ey gönül. Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol. - Hz. Mevlana


➥ Eğer karşınızdaki öğüt vermeye bayıIıyorsa, biIin ki en çok onun öğüde ihtiyacı vardır. Lord HaIifax


➥ Pek çok güzeI öğüdü daima hatırında tut, önIer birçok beIayı tebessüm, sabır, sükût. AIman Atasözü


➥ Kötüye yormak ve vehim yapmak insanı derdi yokken bile hasta eder. Onun için olaylara iyi bak. - Hz. Mevlana


➥ Hakkında hangisinin daha hayırlı olduğunu bilmediğin için, darlık ve bolluk günlerinin hiç birine aldırış etme. - Hz. Ömer


➥ Eden kendisine eder. Yapan bulur ve çeker. Unutma! Kazanmak koca bir ömür ister! Kaybetmeye ise anlık gaflet yeter. - Hz. Mevlana


➥ Kendine iyi öğütIer vermek kadar, başkasının verdiği öğütten yararIanmasını biImek de hüner işidir. François de La RochefaucauId


➥ Ben insanların ayıplarını gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak. - Hz. Mevlana


➥ Dünya saadeti olan ömre gıpta etme. Çünkü o, gaflet uykusu içinde geçen bir hayaldir. - Baki


➥ Ey Oğul! Ağaca dayanma kurur, duvara dayanma çürür, insana dayanma ölür. Fazla tevazunun sonu, vasat insandan nasihat dinlemektir. - İbn-i Haldun


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM