At İle İlgili Atasözleri

At Atasözleri atasözleri; edebiyattan, tarihten ve filozoflar gibi ünlü kişilerden alınan popüler sözlerdir. Atasözleri genellikle bilgelik veya tavsiye beyanları olarak konuşma dilinde kullanılır. Eğitim ve işten kişisel hedeflere ve ilişkilere kadar hayatın tüm yönlerini ele alan onlarca At ile İlgili atasözleri vardır.

Gönderim  831 Görüntüleme Güncelleme 2 yıl önce
At İle İlgili Atasözleri

At Hakkında Atasözleri

Atı küfür ve yeminle değil, yulafla sürün. - Yidiş Atasözü


Atı kendi başınıza görmezden gelirken, diğer kişinin burnunda sineği görmek kolaydır. - Tibet Atasözü


Eşek seyahate çıkarsa eve bir at gelmez. - Geleneksel Atasözü


At aptal olsa da, bundan binicinin aptal olduğu sonucu çıkmaz. - Tshi Atasözü


Beni fırlatan bir attan çok, beni taşıyan bir kıçım var. - Türk Atasözü


Dağ ata acı çektirir, öfke kendine acı çektirir. - Tywa Atasözü


İdeal olan dört yaşında bir köpek, sekiz yaşında bir at, on sekiz yaşında bir kadın ve yirmi sekiz yaşında bir erkektir. - Sicilya Atasözü


Sicilya atı: kısa ve cücedir. - Sicilya Atasözü


Bir değnek ile bir eşek, bir eşya ile bir öküz ve bir katır ve bir kırbaç ve mahmuz ile bir at sürüyorsunuz. - Sicilya Atasözü


Huysuz bir köpek ve canlı bir at istiyorsun. - Sicilya Atasözü


Bir atı sevmeyen bir adam bir kadını sevemez. - İspanyol Atasözü


Sana verilen ata ağzına bakma. - İsveç Atasözü


İster kaba ister nazik olsun, her zaman bir atla mahmuz kullanın. - Sicilya Atasözü


Birine kötülük dilersen bir at ver, daha çok kötülük dilersen ona iki at ver. - Sicilya Atasözü


Mayıs'ta at şişmanlıyor, ama şişmanlamıyorsa onu terk etmek daha iyidir. - Sicilya Atasözü


Dizginler ve kırbaç iyi bir at olur. - Sicilya Atasözü


Kör At en dayanıklısıdır. - İskoç Atasözü


Kendinize ve atınıza güvenin. - Sırp-Hırvat Atasözü


Anneye köpek, babaya at. - Sicilya Atasözü


Yaşa, at, çimen alacaksın. - Romen Atasözü


Sıradan at en kötü ayakkabıdır. - Romen Atasözü


Ne bir atın topuğuna, ne de bir köpeğin dişine güvenin. - Romen Atasözü


Otlar büyürken at aç kalır. - Romen Atasözü


Atı olmayan, asaya binebilir. - Romen Atasözü


Bir Adil Gelin yakında işbaşındadır ve kısa bir At kısa bir süre sonra canlanır. - İskoç Atasözü


Nazik bir At aşırı derecede mahmuzlanmaz. - İskoç Atasözü


Belirli bir Atın dişlerine bakılmamalıdır. - İskoç Atasözü


Bir At dört ayak üzerinde zıplayabilir. - İskoç Atasözü


Ane, bir Atı suya götürebilir, ancak yirmi dört, ona içki içiremez. - İskoç Atasözü


Belirli bir atın dişlerini kontrol etmemek gerekir. - Portekiz Atasözü


Hediye atın dişlerine bakılmaz. - Portekiz Atasözü


Atı efendinin isteğine göre bağlarsın. - Portekiz Atasözü


İyi bir at nadiren mahmuzlanmalıdır. - Romen Atasözü


Kiralık bir at asla yorulmaz. - Romen Atasözü


Dört ayağı olan bir at tökezleyebilir. - Romen Atasözü


Bir at, bir eş ve bir kılıç gösterilebilir ama ödünç verilemez. - Romen Atasözü


Beni fırlatan bir attansa, beni taşıyan bir eşeğe binmek daha iyidir. - Romen Atasözü


Çivi yokluğundan ayakkabı kaybolur; bir ayakkabı yokluğundan at kaybolur; bir at için binici kaybolur. - Romen Atasözü


Bir atasözü, konuşmanın atıdır: konuşma geciktiğinde, bir atasözü onu canlandırır. - Nijerya Atasözü


At kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geçtir. - Norveç Atasözü


Atını kaybetmiştir ama at nalını arıyordur. - Fars Atasözü


At Türkmen, hem burnu hem de yemliği yiyor. - Fars Atasözü


Hediye atın dişlerini saymazlar. - Fars Atasözü


Attan düşmüş olabiliriz ama onurumuzdan değil. - Fars Atasözü


At güçlü iken yerleri görmek için seyahat edin. - Moğol Atasözü


Beyaz ata zebra 'ben de beyazım' ve siyah ata 'gerçekten siyahım' dedi. - Namibya Atasözü


Bir atın kuyruğundaki tüyleri tek tek koparmak gerekir. - Latin Atasözü


Atı dönüş direğine yaklaştırın. - Latin Atasözü


Padişahın atını nallamak için geldiklerinde, böcek gelir ve ayağını dışarı çıkarır. - Lübnan Atasözü


Beni taşıyan bir eşeğe binmek, beni fırlatan bir attan daha iyidir. - İtalyan Atasözü


Bir atı koşum takımına göre yargılamayın. - İtalyan Atasözü


Seni taşıyan eşeğe binmek, seni fırlatan attan daha iyidir. - İtalyan Atasözü


Arabayı atın önüne koyun. - İtalyan Atasözü


Ustanın gözü atı şişmanlatır. - İtalyan Atasözü


Sorun hızlı bir ata biner. - İtalyan Atasözü


Çok az veya çok sert bastırmadan dizginleri sıkı tutun, çünkü o ödünç bir atın değerini alamayacak bir aptaldır. - İrlanda Atasözü


Herkes istekli ata bir yük bindirir. - İrlanda Atasözü


Kendi kamçınızla ve başkasının atıyla sürmek kolaydır. - İrlanda Atasözü


Birçok mutlu tay iyi bir at yapar. - İrlanda Atasözü


Ayakkabısı olsun ya da olmasın, para atı dört nala koşturur. - İrlanda Atasözü


Yarış sabahı, atınızı beslemek için sabah değildir. - İrlanda Atasözü


Doğru/yanlış ata biner. - Macar Atasözü


Kim başkasının atı için çukur kazarsa, orada kendi atının boynunun kırıldığını görür. - Macar Atasözü


Muhtar Simon atı sürüyor. - Macar Atasözü


Biri size at derse, ona gülün. İkinci bir kişi size at diyorsa, bir düşünün. - Macar Atasözü


At yoksa eşek de yapacak. - Macar Atasözü


At çekilirken at da çekmek zorundadır. - Macar Atasözü


At endişelenmeli, büyük bir kafası var. - Macar Atasözü


Atın bacağı dışarı çıkar. - Macar Atasözü


Yürüyen bir atın ağzının ağzı kapalı değildir. - Macar Atasözü


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM