News
27.01.2020 13:46:10
News
02.10.2021 22:49:31
News
18.06.2023 20:09:01

Daisaku Ikeda'nın Derin Düşünceleriyle İnsanlığa Işıktutacak Sözler: Barış, Mutluluk ve Evrensel Bağlılık

Daisaku Ikeda'nın etkileyici düşünceleri, insanlığın kalbine dokunan, barış, mutluluk ve evrensel bağlılığı anlamamıza rehberlik eden nadir öğretiler sunar. Bu makalede, Ikeda'nın derin anlayışını yansıtan sözleri keşfedecek ve onun vizyonunu paylaştığı evrensel değerleri anlamaya çalışacağız. Barışın gücü, insan haklarına olan bağlılık ve bireyin kendi içsel potansiyelini gerçekleştirmesi konularında Ikeda'nın sözleri, insanlık için ilham kaynağı olabilir. Gelin, Daisaku Ikeda'nın sözlerinde derin bir yolculuğa çıkalım ve onun öğretilerinden ilham alalım.

Gönderim  67 Görüntüleme Güncelleme 11 gün önce
Daisaku Ikeda'nın Derin Düşünceleriyle İnsanlığa Işıktutacak Sözler: Barış, Mutluluk ve Evrensel Bağlılık

Daisaku Ikeda Alıntılar

"Sevgi ve sabır ile hiçbir şey imkansız değildir."


"Merhamet, cesaret ve umut gibi en yüksek insan niteliklerinden daha büyük hazineler yoktur. Hiçbir trajik kaza veya felaket, kalbin bu tür hazinelerini yok edemez."


"Hiç kimse tamamen kendi başına yaşayamaz, ne de olsa hiçbir ülke veya toplum izole bir şekilde var olamaz."


"Gerçek mutluluk, yaşam tarzımızı düşüncesiz zevk peşinde koşmaktan, içsel yaşamlarımızı zenginleştirmeye adanmış bir şekilde değiştirdiğimizde elde edilebilir. 'Daha fazla sahip olmak' yerine 'daha fazla olmak' üzerine odaklandığımızda."


"Kazanma azmi, kazanmanın daha iyi bir kısmıdır."


"Her ne kadar çaresiz durumda olsa da, başkalarına umut veren bir kişi, gerçek bir liderdir."


"İnsanlar bir arada yaşadıklarında, çatışma kaçınılmazdır. Savaş değildir."


"Japonya, Hiroşima ve Nagasaki'nin bombalanmalarından öğrendi ki nükleer silahların neden olduğu trajedi asla tekrarlanmamalı ve insanlık ile nükleer silahlar bir arada var olamaz."


"İnsan haklarına olan taahhüt, sadece bilgi ile iletilerek geliştirilemez. Eylem ve deneyim, öğrenme sürecinde kritik bir rol oynar."


"Dünya üzerinde yaşarken, soluduğumuz şey, üzerimizde sonsuzca uzanan bir evrenin ritimleridir. Bu geniş dış kozmos ile içsel insan kozmosu arasında rezonans harmonileri doğduğunda, şiir ortaya çıkar."


"21. yüzyılda dinin misyonunun, insanlık arasındaki barışlı bir birliktelik için somut bir katkıda bulunmak olması gerektiğine kesinlikle inanıyorum."


"Başkaları için harekete geçtiğinizde, kendi acınız ileri gitmek için kullanılan bir enerjiye dönüşür; kendiniz ve başkaları için yeni bir yarının ışığını aydınlatan bir umut ışığı yakılır."


"Bir kişinin tek başına yaptığı büyük bir devrim, bir toplumun kaderinde bir değişikliği başarmaya ve daha da ileri giderek insanlığın kaderinde bir değişikliğe imkan tanıyacaktır."


"Kadınlar, benim görüşüme göre, doğal olarak barışçıl kişilerdir. Hayatın vericileri ve yaşamı desteklemenin zor işi olan çocuk yetiştirme ve aile yaşamını koruma konusundaki odakları, temel insan ilişkilerine derin bir empati duygusu geliştirmelerine neden olur."


"Yaşlı insanların bilgeliği ve deneyimi, paha biçilmez bir değer kaynağıdır. Yaşlı insanların katkılarını tanımak ve değerli tutmak, herhangi bir toplumun uzun vadeli gelişimi için esastır."


"Gerçekten mutlu bir kişi, başkalarını mutlu etmiş olan kişidir."


"Hiç kimse yalnız başına acı çekmemeli."


"Geleceğin sağlıklı bir vizyonu, geçmişin doğru bilgisinin olmadan mümkün değildir."


"Barış için diyalog ve eğitim, kalplerimizi hoşgörüsüzlük eğiliminden ve diğerlerini reddetme dürtüsünden özgürleştirebilir."


"İnsan hakları, sadece dıştan tanımlanmış davranış normları olarak anlaşılmadıkça, içselleştirilmiş değerlerin spontane bir tezahürü olarak yaşandığında, gerçekliği dönüştürmek için güçlü bir kuvvet olacaktır."


"Tarih, diplomatik bir çıkmazdan kaynaklanan trajik savaş örnekleriyle doludur. Yerel topluluklarımızda veya uluslararası ilişkilerde, iletişim yeteneklerimizi kullanarak farklılıkları müzakere etmek ve çözmek insan bilgeliğinin ilk kanıtıdır."


"Hiç kimse başkalarını sevmeyerek doğmaz."


"Savaşın insanları kendi insaniyetlerinden yoksun bıraktığını, insanları temel insani özelliklerinden yoksun bıraktığını bilen erkek ve kadınlar, genç insanları desteklemek için yeni bir küresel işbirliği kurmalıdır."


"Antik çağlardan bu yana, Asya'nın dört bir yanından insanlar, Japonya'nın varlığının temelini atmaya yardımcı olan yeteneklerini, bilgilerini ve enerjilerini Japonya'ya getirmiştir."


"İnanıyorum ki, birey olarak aldığımız kararlar ve seçimlerimizin, insanlık tarihini dönüştürme mücadelesine doğrudan bağlı olduğu gerçeğini gururla sürdürmeliyiz."


"Ancak, mağlubiyet duygularının kalbimizde kök salmasına izin vermemeliyiz diye düşünüyorum."


"İnsan kalbinin tepkileri mekanik ve tahmin edilebilir değildir, ancak sonsuz derecede ince ve naziktir."


"Tarih gerçeklerini iletmek, geleceğe yönelik bir umut eylemidir."


"Gençleri hedeflerine ulaştırmak için gençleri kurban eden liderlik, sadece ham, şeytani bir güçtür. Gerçek liderlik, gençleri geliştirmek ve onlar için yol açmak için sürekli çabalarla bulunur."


"Nihayetinde, tüm insan faaliyetlerinin amacı mutluluğu gerçekleştirmektir. O zaman neden tam tersi bir sonuç elde ettik? Altında yatan neden, mutluluğun gerçek doğasını doğru anlamamızdaki başarısızlığımız olabilir mi?"


"Kozmostan, doğadan, toplumdan ve birbirimizden kopmuş olarak, parçalanmış ve parçalanmış hale geldik."


"İnsanlar, çok basit bir gerçeğin farkında olmaları gerekiyor: Bu küçük mavi kürenin, uzayın geniş alanlarında yüzen tüm diğer 'yolcularla' paylaşma seçeneğimiz yok."


"Nükleer silahların etkisi devam ettiği sürece, aşırı askeri güçle diğerleri tehdit etme dürtüsü de devam edecektir."


"Daha fazla nükleer silah geliştirme veya modernleştirme önlemek için adımlar atmamız gerekiyor."


"Kritik olan, insanları herhangi bir ülkenin nükleer silahların kurbanı olmasına asla izin vermememiz gerektiğine dair tehdidin gölgesinde yaşamaya devam etmeme kararını ifade etmeleridir."


"İnsanlık, tarih boyunca bir dizi devrim geçirmiştir: tarım devrimleri, bilim devrimleri, endüstriyel üretim devrimleri ve birçok politik devrim. Ancak bunlar, bireysel ve kolektif yaşamlarımızın dışsal yönleriyle sınırlı olmuştur."


"Arzunun tatmin olması mutluluk değildir."


"Yaşlanma sorunları, her bir bireyin onurunu ve refahını sağlamak için sosyal ve kişisel yaşamlarımızı yeniden düşünme fırsatı sunar."


"Tüm insanlar, ihtiyaç duyulduklarına dair doğal bir arzuya sahiptir; başkaları tarafından somut olarak onaylanmaları."


"Geçmişte, insan toplumu, özellikle çok stresli durumlarda birbirlerine destek sağlamak için insanların birbirlerine nasıl yardım edebileceklerine dair teşvik ve fırsat sağlamıştır."


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM
  • Daisaku Ikeda'nın Derin Düşünceleriyle İnsanlığa Işıktutacak Sözler: Barış, Mutluluk ve Evrensel Bağlılık
  • Admin