Etik ile İlgili Sözler ve Alıntılar

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Etik ile İlgili Sözler ve Alıntılar koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  17,959 Görüntüleme Güncelleme 4 yıl önce
Etik ile İlgili Sözler ve Alıntılar

Etik ile İlgili Sözler ve Alıntılar

Etik, yaşama saygıdan başka bir şey değildir. - Albert Schweitzer


Kurallar yerine etiğe vurgu yaparak her gün bir gün yaşayın. - Wayne Dyer


Etik, kendi kişiliğinin iç mükemmelliğini güvence altına almaya yönelik insanın faaliyetidir. - Albert Schweitzer


Etik bir örgütün en üstünde başlamalıdır. Bu bir liderlik meselesidir ve baş yönetici örneği belirlemelidir. - Edward Hennessy


Etiği olmayan bir adam, bu dünya üzerinde kaybedilen vahşi bir canavardır. - Albert Camus


Etik köken olarak, başkalarıyla işbirliği için gereken fedakarlıkları başkalarına tavsiye etme sanatıdır. - Bertrand Russell


Etik kurallar yasalara uymakla ilgili olmak zorunda değildir. Ahlaki yolla çok ilgileniyorum, doğru olanı yapıyorum. - John Atkinson


Etik tanımlanabilir değildir, uygulanamaz, çünkü bilinçli değildir; sadece düşüncemizi değil, aynı zamanda duygularımızı da içerir. - Valdemar W. Setzer


Yaşamlarımız yabancıların etikine bağlıdır ve çoğumuz daima diğer insanlara yabancıyız. - FATURA MOYERS


Hukukta, bir adam bir başkasının haklarını ihlal ettiğinde suçludur. Etikte sadece bunu yapmayı düşünüyorsa suçludur. - Immanuel Kant


Kurallar yerine etiğe vurgu yaparak her gün bir gün yaşayın. - Wayne Dyer


Etik, yapma hakkınız olan ve yapma hakkı olan arasındaki farkı bilmektir. - Potter Stewart


Etiğin evrimindeki ilk adım, diğer insanlarla dayanışma duygusudur. - Albert Schweitzer


Doğru olanı yapma isteği yoksa, etik konusunda en akılcı yaklaşım bile savunmasızdır. - Alexander Solzhenitsyn


Size bir etik tanım vereyim: Sürdürmek iyidir ve daha fazla yaşam, hayata zarar vermek ve yok etmek kötüdür. - Albert Schweitzer


Hayat denen her şeyden önce saygılı olmaktan başka bir şey yapamam. Hayat denen her şeye şefkat duymaktan başka bir şey yapamam. Bu, tüm ahlakın başlangıcı ve temelidir. - Albert Schweitzer


Etik kararlar herkesin çıkarlarının korunmasını sağlar. Şüphe duyduğunuzda yapmayın. - Harvey Mackay


Başka birini ahlakınızdan sorumlu tutamazsınız. Etik kişisel bir disiplindir. - Fiyat Pritchett


Asıl görev ahlak hayatından kurtulmak değil, ideolojik içeriğinin ahlakından kurtulmaktır. - John Carroll


Sorunlarını kendi başına yapacak kadar başkasına bakmak, her zaman gerçek etik gelişiminin başlangıcıdır. - Felix Adler


Bir insan sadece yardım edebildiği tüm yaşama yardım etmek için zorlamaya uyduğunda gerçekten etiktir ve yaşayan her şeyi incitmekten çeker. - Albert Schweitzer


Etik kaslarınız yanlış yaptığınız her seferinde daha da güçlenir. - Fiyat Pritchett


Etik, ödemek istediğimizden daha pahalıya mal olduğu zaman, doğru şeyi yapma zorluğuyla nasıl karşılaştığımızla ilgilidir. - Josephson Etik Enstitüsü


Etik, totolojiler, mantık ya da matematik gibi, yalnızlıklarla ilgili değil, zor seçimlerle, ikilemlerle ilgilidir. - Martin Cohen


Etikten ayrılan liderlik, yalnızca teknik olmak üzere yönetime ve siyasete indirgenir. - James Macgregor Burns


Bir toplumun ihtiyaçları etiği belirler. - Maya Angelou


Toplumun hemen her alanında etikten daha önemli bir şey yoktur. - Henry Paulson


Etik, insanların yaptıklarının bir tanımı değildir; hepimizin yapması gereken bir reçetedir. - Michael Josephson


Etik, şeylerin olduğu gibi değil, olmaları gerektiği ile ilgilidir. - Michael Josephson


Görelilik, etik için değil fizik için geçerlidir. - Albert Einstein


Eylem gerçekten etik için tek ifade aracıdır. - Jane Addams


Etik başarının motoru değilse, büyüme treninde, yeşil veya bazen kırmızı olabilen bir bayrağı olan bir bekçi olduğu kesindir. - Priyavrat Thareja


Eğer etik ile yükselmiyorsan, her yükselişle batarsın! - Mehmet Murat ildan   


Etik ve eşitlik ve adalet ilkeleri takvim ile değişmez. - Albert Schweitzer


Sadece bir etik, bir ahlak kuralları seti, bir kod vardır: Aynı kuralların herkes için geçerli olduğu bireysel davranış kurallarıdır. - Peter F. Drucker


Etik en üstte zayıfsa, bu davranış kuruluş aracılığıyla kopyalanır. - Robert Noyce


Son tahlilde, etik ne yaptığımızla ve kim olduğumuzla ilgili değildir. - Wayne R. Bills


Asıl sorun, insanların kalplerinde ve zihinlerinde. Bu bir fizik sorunu değil, etik sorunudur. Plütonumu denatüre etmek, kötülüğü insan ruhundan denatlamaktan daha kolaydır. - Albert Einstein


Etik olmadan, insanın geleceği yoktur. Bu, onlarsız insanlığın kendisi olamaz. Etik, seçimleri ve eylemleri belirler ve zor öncelikler önerir. - John Berger


Etik yasalardan daha önemlidir. - Wynton Marsalis


Etik, görevler bilimidir ve akılla algılanan ve vicdanla bize bildirilen ilkelerdir. - Francisco Luis Gomes


Etik kaçınılmazdır. - Peter Singer


Güçlü etik, şirketleri sağlıklı tutar. Kötü etik şirketleri hasta eder. Değerler her organizasyonun bağışıklık sistemidir. - Patrick Dixon


Herhangi bir etik durumda, en az yapmak istediğiniz şey muhtemelen doğru eylemdir. - Jerry Pournelle


Etik, seçimlerimize ve eylemlerimize rehberlik eden ve yaşamımızın amacını ve seyrini belirleyen bir değerler kodudur. - Ayn Rand


Etik ve estetik birdir. - Ludwig Wittgenstein


Karakter etik eylemdir. - Michael Josephson


Etik, uygulanamaz olana itaattir. - John Fletcher Moulton


Tüm etik insanlar, birini ya da diğerini seçmeye zorlayan durumlarla karşılaştıklarında "kolay" yerine "kolay" seçmeye çalışırlar. - Derrick Bell


Tepkiniz?

7
ÇOK KOMİK
2
SEVDİM
3
SADE
2
VAY CANINA
5
KOMİK
2
KÖTÜ!
3
BERBAT
3
MÜKEMMEL!
3
KIZDIM