Gelenek İle İlgili Sözler ve Alıntılar

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Gelenek İle İlgili Sözler koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  1,909 Görüntüleme Güncelleme 3 yıl önce
Gelenek İle İlgili Sözler ve Alıntılar

GELENEK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Gelenek, embesillerin kişiliğidir.


Miras kalan beceri ve niteliklere ek olarak, bizi biz yapan şey de budur. - Albert Einstein


Gelenek miras tarafından verilmez ve eğer istersen, onu elde etmek için çok çalışmak gerekir.


Kendimiz keşfettiğimiz veya yeniden keşfettiğimiz her şey yaşayan gerçeklerdir; gelenek bizi sadece hakikat bedenlerini kabul etmeye davet ediyor.


Duyduklarınızı kabul etmeyin, geleneği kabul etmeyin, sadece kitaplarımızda olduğu ya da inancınıza uygun olduğu ya da efendiniz tarafından söylendiği için bir ifadeyi kabul etmeyin. Kendinize bir lamba olun.


Gelenek, sersemlerin yasasıdır. Vanbrugh


Aşk yeryüzündeki en eski, en dirençli gelenektir. Elif Şafak


Adet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır. Pascal


Gelenek küllere tapmak değil, ateşi korumaktır. Gustave Le Bon


Bir zamanların ahlaksızları bugün gelenek oldu. Montaigne


Bilge kişiye yön veren gelenekler ve alışkanlıklardır. Anatole France


Yaşayabileceğimiz tek gelenek, şimdiki andır. Adam Phillips


İyi korunmuş bir gelenek, kanundan daha güçlü olabilir. Linda Sue Park


Gelenek ve tarih bir karikatüre döndürüldü, maalesef. İskender Pala


Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. Heinrich Heine


Özgür düşünce; hem tutucu, hem gelenekçi, hem de özgür olamaz. Jim Rohn


Nedense bir gelenek ne kadar mantıksızsa ondan kurtulmak o kadar zor oluyor. Mark Twain


Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil, ölüleri yaşıyor varsaymaktır. K. Chesterton


Gelenek ve görenekler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda bırakırlar. Robert G. Ingersol


Kör yasa ve bozuk gelenek düşmüş kadını cezalandırır, ama erkeğe hoşgörüyle bakar. Halil Cibran


Başka ülkelerin yaşayışını, törelerini görmeyen kimse, kendi ülkesinin yaşayışını, törelerini de pek göremez. Yavuz Sultan Selim


Sizler, geleneklere ters düşmemeye o kadar dikkat ediyorsunuz ki zamanın değiştiğini unutuyorsunuz. Paulo Coelho


Yeryüzündeki koşulların düzelmesi salt bilimsel buluşlardan çok insan geleneklerinin ve ülkülerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Albert Einstein


Bir millet, kendisine uygun müesseseleri ancak şuuraltı hayatının asırlarca süren devamında, gelenek ve görenekleriyle bulur. Peyami Safa


Gelenek, bizi mahkum etmek için kullandıkları kör tanık, yalanlarını paketlemek için kullandıkları cicili kutu. Gelenek, bizi onlara hizmet ettiriyor. Brandon Sanderson


Aşk yeryüzündeki en eski, en dirençli gelenektir. Aşık dışlanır ama dışlayamaz. Aşık incinir ama karıncayı bile incitemez. Aşık olunca anlarsın. Elif Şafak


Aşkın temeli yalnızlıktır, arzular çok geçmeden tükenir. Ortak bir geçmiş, gelenek ve değerler iki insanı fiziksel birliktelikten çok daha fazla birbirine bağlar. Helene Wecker


Kıyı Allah’tı; yön gelenek, kürekler ise bana verilen özgürlüktü. Ve bunlar bana kıyıya ulaşmaya çabalayayım, Allah’la birleşeyim diye verilmişti. Tolstoy


İnsanların iyilik ya da kötülük yapabileceklerine inanmıyorum. İyilik de kötülük de yalnız düşüncelerde vardır. Bilge kişiye yön veren gelenekler ve alışkanlıklardır. Anatole France


Her değişiklik iyilik işareti olduğu inancını taşımak, acayip bir düşünce ve gaflettir. Çünkü gerileme ve çöküşlerde ancak örf ve adetlerin değişmesi ile olur. Said Halim Paşa


İnsan ya geleneklere karşı koyup açık ve cesur yaşamalı yahut da, inandığı bazı kıymetler varsa, onlar için fedakârlık yapmalı. En çirkin şey ikisine birden sahip çıkan müraîliktir. Peyami Safa


Evlilik geleneksel olarak kadınlara sunulmuş tek gelecektir. Birçok kadın ya evlidir, ya bir zamanlar evlilik geçirmiştir ya da evli olmadığı için acı çekiyordur. Simone De Beauvoir


Geleneklerin hiçbiri mükemmel değildir ama onlarsız yaşam, kuramsız bilime benzer. Dolayısıyla yapılacak iş, mevcut gelenekleri sıkı bir aklî süzgeçten geçirerek, olabildiğince zararlı yanlarını tıraşlamaktır. Celal Şengör


Din ve milliyetçilik, bunların yanında gelenekler ve ne kadar saçma olursa olsun herhangi bir inanç, sadece bireyi diğer insanlara bağlar ve bütün insanların en çok korktuğu şeyden kaçıştır: yalnızlıktan Erich Fromm


Din bambaşka bir şey olabilir, zihnin asırlardır süregelen bu muazzam geleneklerin tümünden, bütünüyle arınması olabilir çünkü doğruyu, gerçeği ve zihnin tasarılarının ötesindekileri ancak özgür bir zihin bulabilir. Jiddu Krishnamurti


Geçmişten bize kalanlar, bizim seçtiklerimiz değildir. Kötü eğitim, kötü gelenek yıkıyor dünyamızı. Bize seçilenlerdir okuduğumuz, davrandığımız, yaptığımız. Budala bir bilinç yönetiyor sanki insanlığı, evreni. Turgut Uyar


Düşünceler anlamsız, mantıksız, safsatalarla dolu olursa, o düşünceler hastalıklıdır. Bir de toplumsal yaşayış akıldan, mantıktan uzak, faydasız, zararlı birtakım görenek ve geleneklerle dolu olursa yaşam felce uğrar, ilerleyemez, gelişemez. Grigory Petrov


Milletimiz kendi geleneklerini hor görüp Avrupa’nın düşünce bilgi ahlâk, hukuk ve sanat ilkelerini benimsemeye karar vermekle, bugün gençlik çeşmesinin nerede olduğunu açığa vurmuştur. Sabahattin Eyüboğlu


Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye inanmayınız.; birkaç kuşaktan beri değer veriyorlar diye , geleneklerin de doğru olduğuna inanmayın… Sırf hocalarınızın ya da rahiplerin otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın Ancak kendi hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının iyiliğine olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun. Felicien Challaye


Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiği öğretilmelidir. Atatürk


Sevgiye dayalı ya da geleneksel evliliklerdeki gibi toplumsal göreneklere ve alışkanlıklara dayalı evliliklere dikkatle bakacak olursak, birbirlerini gerçekten seven çiftlerin azınlıkta olduğunu hemen fark ederiz. Toplumsal görev duygusu, gelenekler, karşılıklı ekonomik çıkarlar, çocuklara olan ortak ilgi, karşılıklı bağımlılık ya da korku, bazen de birbirine duyulan nefret, genellikle ‘sevgi’ olarak yaşanmaktadır. Erich Fromm


Ne kadar tuhaf olduğunu düşünürseniz düşünün, mutlak anlamda canice olabilecek tek bir eylem olmadığı gibi mutlak anlamda erdemli denebilecek tek bir eylem de yoktur. Her şey bizim geleneklerimize ve içinde yaşadığımız iklime bağlıdır; burada suç olan şey yüz fersah daha aşağıda çoğu zaman erdem kabul edilir. Marquis De Sade


Aşkın, içtiğimiz su gibi, doğal ve temiz olması için özgür ve paylaşılır olması gerekir, ancak maço erkek boyun eğme talep eder ve zevki yadsır. Yeni bir ahlak anlayışı ve günlük hayatta radikal bir değişim olmadan, tam bir serbestlik yaşanamayacaktır. Eğer toplumsal devrim yalan söylemiyorsa, yasalar ve gelenekler nezdinde, erkeğin kadın üzerindeki mülkiyet hakkını ve yaşamdaki çeşitliliğin düşmanı olan katı normları ortadan kaldırmalıdır. Eduardo Galeano


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM