Kültür İle İlgili Sözler ve Alıntılar

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Kültür ile İlgili Sözler ve Alıntılar koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  1,432 Görüntüleme Güncelleme 1 yıl önce
Kültür İle İlgili Sözler ve Alıntılar

Kültür İle İlgili Sözler

Kültürel sapmamızı bağışlayın çocuklar. Hiçbir kadın yeterince sevildiğini hissetmez.


Evet, bu, doğduğunuz anda güneşin takımyıldızlara göre görünen konumunun kişiliğinizi bir şekilde etkilediğine dair kitlesel kültürel hayal kırıklığının bir parçası olduğunuz anlamına gelir.


Kötülük kültürel bir olgu değil, insani bir olgudur.


Tüm önyargılar aptallığın, cehaletin sonucudur ve önyargıya karşı her türlü kültürel faaliyet geçerlidir.


Sanat tanımladığımız gibi tasarım sanat değildir. Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda organik bir şey düşünüyorum. Bunu özel bir şey olarak görmüyorum. İnsanlar yaptığım şeyleri görüyor ve ben olduğumu bilmiyorlar ve bence bu harika. Mükemmellik arayışı tasarımın yoludur.


Okumayı teşvik etmek, önemli bir kültürel eylem olmasının yanı sıra, sosyal içermeyi ve yeni fikirlerin gelişimini de teşvik eder.


Dini, kültürel ve sosyal hoşgörüsüzlük olduğu sürece savaş olacaktır!


Müslümanlık kültürel bir din değildir, çünkü belirli bir kültüre bağlı değildir; herhangi bir ırka bağlı olmadığı için ırksal bir din değildir; kast, statü, sınıf dini değildir, çünkü bunların hiçbirine bağlı değildir. Müslümanlık, somut insanın, bütünlüğü içinde alınan insanın dinidir ve bu yüzden zamandan bile bağımsızdır.


İşlevsel okuma yazma bilmeyenlerle dolu bir kültürel seçkine sahip bir ülkede yazar olmak çok tehlikeli bir iştir...


Sosyal ve kültürel uyumsuzluk, insan çeşitliliğini yaratan ve bizi farklı kılan şeydir.


Özgürlük saygısızlıkla karıştırılmamalıdır. Bizler, kültürel bir bolluğun toplumsal koşulunda, kolektif bir yaşam yaşayan, bireyselleştirilmiş varlıklarız. Saygı esastır.


Kültür ruh için bir akademidir


Eğitim, kimlik ve katılım için bir platform olarak kültür, ulusal kültürel vatandaşlık politikalarının uygulanmasında ve güçlendirilmesinde kültürel hükümete en güçlü oy akışıyla sonuçlanacaktır.


Sanat özgürlüktür, ancak yaşayan sanatçının işine profesyonel dönüşü çoğu zaman yalnızca, adil olmayan bir sisteme kör, sessiz ve yabancılaşmış bir anlaşmayla ve bol maddi kazanç sağlayan ahlaksız çıkarlarla olur.


Mekanizma , devletin onları eğitmesi için çocuklarınızı desteklemekle çok meşgul olmanızı sağladı.


Öylesine sefil bir kültürel düzeyde çağdaş bir dünyada yaşıyoruz ki, mümkün olan tek yenilik eskidir.


İnanç, insan özünün veya kültürel dayatmanın bir parçasıdır.


İçinde yaşadığımız sosyo kültürel dünya, çocukların bağımsız düşünceyle büyümesine izin vermiyor.


Türkiye: Büyük kültürel, etnik ve ideolojik çeşitliliğe sahip, ancak diğerlerine saygı duymayı öğrenmemiş bir nüfusa sahip bir ülkedir.


Türkiye'de trafik kültürel olmalıdır. Kitaplardan olmalı!


Kültürel eğitime ihtiyacı olmayan insanlar var, onların mucizelere ihtiyacı var.


Şiddetin gezegende yayılması, insan için tamamen kültürel bir meseledir.


Liderler ve takipçiler, inançları ve değerleri paylaşmak için kültürel uyumluluğa, birlikte karar vermek için sezgiye ve cesarete ihtiyaç duyarlar.


Kültürel Marksizmin "insan hakları" bayrağını yükseltmek için hiçbir meşruiyeti yoktur, çünkü son 100 yılda milyonlarca insan hükümetleri tarafından idam edilmiştir.


Kültür politikası, dijital gerçekliğin anayasal temelidir.


Türkiye cehaleti bazen kültürel bir miras gibi görünüyor. Ama toplumun gidişatına baktığınızda bunun gerçekten genetik bir vaka olduğunu görebilirsiniz.


Aile kültürü bilgisizliği ve dile hakim olamama nedeniyle sürekli kavga eden çiftler var.


Bir insanda önemli olan sosyal sınıfı değil, kültürel sınıfıdır!


Bir halk en üst düzeye ulaştığında kültürel yoksullaşma, ahlaki bozulma, eğitim başarısızlığı, bariz olanı görmek o kadar zorlaşır ki hırsız ekmeğini çalar ve yine de haysiyet sunar.


Kitapları vergilendiren ve ateşli silahları muaf tutan bir ülke kültürel iflasa mahkumdur


Televizyon, tüm kültürel sistemimizin yenilgisinin yansıtıldığı aynadır.


Kusura bakmayın, evlilik sadece insanların yapacak bir şeyleri olmadığı için icat ettiği kültürel bir olaydır.


Zihninizin kültürel bir üretim olduğunu unutmayın...


Benlik saygısı, doğal bir durum değil, sosyo-kültürel bir durumdur.


Edinilen tüm bilgiler kültürel mirasınızın bir parçası olacaktır.


Kültürel sıradanlık günümüz toplumunu yok ediyor.


İnsanlığın geçici olmayan tek iyiliği, entelektüel, duygusal, kültürel ve ruhsal gelişimidir.


Kültür dosdoğru yollar çizer. 


Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır.


İnsan için kültür vücut için ekmek kadar lâzımdır.


Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra aklınızda kalanlardır.


Hikmetli kültürlü insan hayatını feda ederek kazanır. 


En kültürlü kişi kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir.


Canlı bir kültür bilgi noksanlıklarını süratle telafi eder. 


Kültürlü eğitimli kişi kendi türdeşlerine saygılı bir davranış içindedir.


Kültürün ilk basamağı anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır.


Kültür düşünce faaliyetine güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.


Kültür sahibi olmak isteyen insanın ulaşacağı ilk hedef tedbirdir.


Entelektüel başkalarından daha çok şey bilmediğini daha çok sözcükle anlatan kişidir.


Toplumların kültür seviyeleri insanların yaşam tarzlarına göre değerlendirilir.


Dil gönlü yüzdüren gemidir toplumun da gönlü var toplumun gönlünün adı da kültürdür.


Kültür mükemmelliğe ulaşmak çalışmak fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir.


Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.


Tapmadan sevmek aşağılamadan eleştirmek gelişmiş bir kültürün davranışlarıdır.


Medeniyet insan ırkını mükemmelleştirmek insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.


Kültürün temel direği bilmek öğrenmek arzusu ve merakı değil bu yolda sarfedilen büyük gayretlerdir.


Kültürlü bir kafa bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır.


Bir milletin kültürü kendine mal edebilmesi için ecnebi diller okuyup kendi diliyle düşünmesi lâzımdır. 


Kültür insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır onu istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira yalnız insan isteyebilir.


Ham adam önünde olup bitenlere bakmakla yetinir kültürlü adam hissetmek ister düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir.


Memleketimizi toplumumuzu gerçek hedefe mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.


Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür okumak anlamak görebilmek görebildiğinden anlam çıkarmak ders almak düşünmek zekâyı eğitmektir. 


İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır bunların kökü görgüdür görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz.


Kültür zengin ve sınai bir toplulukta insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde ümit edilir ki kültür yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir.


Tepkiniz?

1
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM