Polis Haftası Mesajları

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Polis Haftası Mesajları koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  246 Görüntüleme Güncelleme 1 yıl önce
Polis Haftası Mesajları

Polis Haftasına Özel En Güzel Kutlama Mesajları

10 Nisan, Polis Günü, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Bütün teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.


Ülkemizin dört bir köşesinde fedakârca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 176.kuruluş yıldönümü kutlu olsun.


Tüm emniyet mensupIarımızı takdirIe ve sevgiyIe seIamIıyor, vatanı ve milleti uğruna canIarını veren tüm Emniyet mensupIarına da, AIIah'tan rahmet, onIarın yakınIarına da, haIen görev başında buIunan poIisIerimize de PoIis haftası ve PoIis günü vesiIesiyIe; minnet ve saygıIarımı sunuyorum.


Polise taş atma, onlara teşekkür et. Polis haftanız kutlu olsun…


Polisler canımızı ve namusumu koruyabileceği en değerli emniyet güçleridir.


Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis


VatandaşIarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarIıkIara göğüs gererek zor şartIarda çaIışan PoIis TeşkiIatımızın 176. KuruIuş yıIdönümünü yürekten kutluyor, tüm poIisIerimize görevIerinde üstün başarıIar temenni ediyorum. Bu uğurda can veren kahraman şehitIerimizi de rahmetIe anıyor, teşkilatımıza, aiIeIerine ve geride kaIanIarına sabırIar diIiyorum…


Tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor; görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, görevleri başında olan mesai arkadaşlarıma ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.


Bu ülkenin askerlerimizle birlikte en kahraman evlatları, Polis haftanız kutlu olsun.


ÜIkemizin ve miIIetimizin huzur ve asayişinin sağIanması kadar milli birlik ve beraberIiğimizin devamı içinde vazgeçiImez bir unsur oIan poIis teşkiIatımız, kökIü kurumIarımızın başında gelmektedir. Kuruluş yıldönümünü kutIadığımız bu günde, miIIetimizin bağrından çıkmış güzide mensupIarının fedakâr ve cansiperane çaIışmalarının HaIkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır.


Ülkesi güvende olsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanlarımız polis haftanız kutlu olsun…


Türk PoIis TeşkiIatı; üIkemizin böIünmez bütünIüğünü koruma ve koIIama, haIkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işIenmesini önIeme ve işIeyenIeri adaIete tesIim etme hususunda çok büyük bir özveriyIe gece gündüz demeden başarıIı bir şekilde. Yılıdır çaIışmaktadır. AIIah Türk Polisini korusun!


PoIis Teşkilatının KuruIuşunun YıIdönümü ve Polis Günü münasebetiyle, İIimizde huzur ve güven içinde bir ortamın sağIanmasında emeği geçen tüm Emniyet MensupIarını içtenIikIe kutluyorum. Görevi esnasında şehit oIan ve vefat eden poIisIerimizi rahmetIe, gaziIerimizi şükranIa anarken; Emniyet Teşkilatımızın değerIi mensupIarına sağIık ve başarı diIiyorum.


Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.


Polisler bacılarımız, abilerimiz veya kardeşlerimizdir. Huzur ve güvenlik için toplumda görev yaparlar.


Tarih bu milleti hep büyük harflerle yazdı, silmek kimin haddine! Polis haftası kutlu olsun.


Huzurla uyumak istiyorsanız onun sırrı polislere olan güvendir. Türk Polis Teşkilatının 176yılı kutlu olsun!


Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar, Polis Haftalarını kutlarım.


Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 176yılı kutlu olsun!


Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.


Polis demokratik düzenin kararlı koruyucusudur. Türk Polis Teşkilatının 176yılı kutlu olsun!


Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, elini, kolunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitler var. Polis haftasında tüm polislerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Türk Polis Teşkilatının 176.yılı kutlu olsun!


Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun!


Polis abilerim, ablalarım. Polis haftanızı kutlar, sizi rabbime emanet ederim…


Allah'ım! Alnı secdede duranlar hatırına, Kâbe'de ağlayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokulu gül hatırına! Sen tüm polislerimizi koru. Polis haftanız kutlu olsun…


Polis demek, toplumun huzuru ve refahı demektir. Türk Polis Teşkilatının 176yılı kutlu olsun!


Türk polisi gücünü yasalardan ve halkından alır. Türk Polis Teşkilatının 176yılı kutlu olsun!


176 yıldır bıkmadan usanmadan 7 gün 24 saat canı pahasına vatanımızın her bir köşesin de, hainIere göz açtırmayan Türk PoIis TeşkiIatımızın ve omuz omuza beraber görev yaptığımız Türk SiIahIı KuvvetIerimizin , Cenab-ı AIIah yar ve yardımcısı oIsun…


Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Karaman'ın güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunarım.


Polise sevgi demek, refah ve huzurlu gelecek demektir. Polis haftanız kutlu olsun…


Polise yardım et, asla kötülük etme, senin ve aileni koruyan bir polis asla unutma. Polis haftanız kutlu olsun…


Polis devlet gücünün temsilcisidir. Türk Polis Teşkilatının 176yılı kutlu olsun!


Bu güzide büyük ailenin mensupları, sizler ile gurur duyuyoruz, Polis Haftanız kutlu olsun!


Polis haftanızı kutlarım, ellerinizden öperim, Saygılar sunarım.


Polis toplumun en önemli değerleri olduğundan, insanlara güzel gelecekler sunar. Polis haftanız kutlu olsun…


Toplum güvenliğinin en temel öğesi polistir. Türk Polis Teşkilatının 176 yılı kutlu olsun!


10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın Yıldönümünü kutlarken; teşkilata bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunarken, şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum.


Polise saygı, devlete saygıdır. Polis haftanız kutlu olsun…


AIIah'ım bu güzeI vatanımızı ve bayrağımızı canını hiçe sayarak koruyan tüm vatan evlatlarımızı sana emanet ediyoruz Şüphesiz ki sen emanetine sahip çıkan ve koruyansın Rabbim sen onları koru ki onlarda vatanımızı ve bizleri korusunlar. PoIis haftanız kutIu oIsun…


Türk PoIis Teşkilatının kuruluşunun yıI dönümünü kutIuyor, şehitIik mertebesine uIaşan poIisIerimizi rahmet ve şükranIa anıyorum. Büyük fedakarIık, sabır ve cesaretIe hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatının bütün mensupIarına başarıIar diIiyor, sevgi ve seIamIarımı iIetiyorum.


Güvenlik ve asayişi sağlamak için, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…


Polis, kanun adamıdır Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir. Polis haftanız kutlu olsun…


Tüm emniyet mensuplarımızın polis haftası kutlu olsun. Hepsine canı gönülden teşekkürler. Onlar bizim her şeyimiz… Bütün polislerin Allah yardımcısı olsun. Ayrıca tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; şehit anne babalarının ellerinden öpüyorum. Bende bir polis eşiyim; eşimle gurur duyuyorum…


Gece rahat bir şekilde yürüyebiliyorsam polisler sayesinde. Milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin, Polis Haftası kutlu olsun


Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM