Rahmet İle İlgili Sözler

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Rahmet İle İlgili Sözler koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  2,252 Görüntüleme Güncelleme 3 yıl önce
Rahmet İle İlgili Sözler

RAHMET İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

O alemlere rahmet, alemler O’na hasret.


Evliyayı anmak, rahmetin inmesine vesile olur Hz.Ali


Salihin zahmeti, rahmettir. Hz.Ali


Anladık ki bu dünyada kavuşacağımız tek şey, Hakk’ın rahmeti!


Zahmetsiz rahmet olmaz. Atasözü


Hakkın rahmeti, bizim günahlarımızdan büyüktür. Muhiyiddin-i Arabi


Allah’ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir. Timrizi, Fiten


Öyle taşlar vardır ki; taş kalplilere inat bağrında rahmet taşır. Mustafa Ulusoy


O’nun rahmeti, senin günahlarından daha büyük. Unutma, ümitsiz olma.


Allah’ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. Hz. Ali


Allah’ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka işimiz yok. Hz.Muhammed


İçinizden kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Timrizi, Deavat


Cenab-ı Hak’kın rahmetinden vad buyurduğu şeylere koşun. Hz.Ebubekir


Bazen keder kader olur, bazen kader keder olur. Anlarsan rahmet, anlamazsan heder olur.


Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. Hz.Muhammed


Her imtihanda Allah’ın sizlere bir anahtar uzattığını unutmayın. Rahmet kapısına zahmet anahtarıyla girilir.


Nerde akarsu varsa, orada yeşillik vardır. Nerde akan gözyaşı varsa, oraya rahmet gelir. Mevlâna


Biz bu âleme rahmette nasibi olmayan lara, Allah’ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok. Hz.Muhammed


Beğler azdı yolundan, bilmez yoksul halinden. Çıktı rahmet gölünden, nefs gölüne dalmışdur. Yunus Emre


Allah bir kuluna rahmet indireceği vakit o rahmeti onun kalbinde kimi bulursa ona da indirir. Allah cömerttir. Muhyiddin Arabi


Allahü Teâlâ bize rahmetiyle muamele etsin. Adaletiyle muamele ederse yanarız. Abdulhakim Arvasi


Hastayı ziyarete giden, kalkıncaya kadar rahmete dalar. Yanında oturduğu zaman, rahmet onu kuşatır. Hz.Muhammed


O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük ‘lütuf ve ihsan fazl’ sahibidir. Al-i İmran Suresi, 74. Ayet


Dünyanın ellerinde emanet olduğunu bilen ve teslim edipte usulca oradan ayrılanlara, Allah rahmet eylesin. Hasan-ı Basri


Ancak Rabbin’den bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü O’nun sana olan lütfu büyüktür. İsrâ Suresi 87


Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur’an geldi. Yûnus Suresi 57. Ayet


Kız evladı rahmet, erkek evladı nimettir. Allah nimet için sorgu-sual eder. Rahmet için ödüllendirir. Hz. Muhammed


De ki: Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. Yûnus Suresi 58. Ayet


Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar. Hz. Muhammed


Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Âl-i İmrân Suresi 157. Ayet


Kadrini bilen, haddini aşamayan, diline sahip olan, ömrünü boşa sarf etmeyen kişiye Allah rahmet eylesin. Hz.Ali


Ey zerre kadar hayrı da, zerre kadar şerri de karşılıksız bırakmayan Allah’ım. Bu kulunu cehennem azabından ve ona yaklaştıran şeylerden koru. Bu kulundan rahmetini esirgeme. Ebu Hanife


Siz ise, bundan sonra da yüz çevirdiniz. Eğer Allah’ın üzerinizdeki fazlı lütuf ve ihsanı ve rahmeti olmasaydı, siz gerçekten hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Bakara Suresi, 64. Ayet


O, Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nûh, Bugün Allah’ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. Hûd Suresi 43. Ayet


Melekler, Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı! Şüphesiz O övülmeye layıktır, şanı yücedir. dediler. Hûd Suresi 73. Ayet


Allah’ın rahmetini yüz parçaya bölüp, doksan dokuzunu katında alıkoymuş ve birini yeryüzüne indirmiştir. İşte tüm mahlukat, binek hayvanının yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırmasına kadar, bu tek dilimle birbirlerine karşı merhamet gösterirler. Hz.Muhammed


Allah’ın rahmetini yüz parçaya bölüp, doksan dokuzunu katında alıkoymuş ve birini yeryüzüne indirmiştir. İşte tüm mahlukat, binek hayvanının yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırmasına kadar, bu tek dilimle birbirlerine karşı merhamet gösterirler. Hz. Muhammed


Salih dedi ki: Ey kavmim! Söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik vermişse ona karşı geldiğim takdirde beni Allah’dan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Hûd Suresi 63.Ayet


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM