Rızık İle İlgili Sözler

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Rızık İle İlgili Sözler koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  6,224 Görüntüleme Güncelleme 4 yıl önce
Rızık İle İlgili Sözler

RIZIK İLE İLGİLİ DİNİ SÖZLER

Evlat sahibinin, rızkı çoğalır. Hz. Ali


Allah dilediğine, sınırsız rızk verir. Fuzuli


Ağzı veren; azığı da vermiştir. Akif Cemal


Rızık ilimle olsaydı; cahilden zor geçinen olmazdı. Sadî


Hüda rezzakı alemdir rızıksız kul yaratmaz ya. La edri


Rızk, bir insana kısa bir bakıştan daha az sürede gelir. Hz.Ali


Ağılda oğlak doğunca, merada otu biter. Kaşgarlı Mahmud


Avam rızık peşinde koşar, Havas rezzak peşinde koşar. Mevlana


Rızk bilgi ile artsaydı, cahilden daha zor geçinen olmazdı. Şeyh Sadi


Hangi sofraya oturduysam; rızkı veren Allah c.c. idi. Hâfız-ı Şirazî


Emanete riayet rızık getirir. Hıyanet ise fakirlik getirir. Hadis-i Şerif


Allah’ım senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve kabul olunan bir amel isterim.


Hiçbir kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Buhari


Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Hud Suresi 6


Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Şura Suresi 27


Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır. Zariyat Suresi


Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Mülk Suresi


Sen, rızkı aradığın gibi rızık da seni arar; müsterih ol; ecel gibidir; seni takip eder. Hz. Ali


Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümid kesmeyin. Hadis-i Şerif


Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz Allah’tan rızık yerine edep talep ederdiniz. Hz. Ali


Allah kuşlara rızık verir; fakat kuşlar bu yiyeceği arayıp bulmak zorundadır. Latin Atasözü


Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin zoruyla karın doyurur. Şeyh Sadî Şirazî


Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Hadis-i Şerif


Allah’ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru, lütfunla beni başkasına muhtaç etme!


Allah yeryüzü canlılarının rızkına kefil oldu. Mal ödünç alınmış gibidir, geldiği gibi gider. Hz.Ali


Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. Abdülkâdir Geylâni


Rızkının bolluğunu, ömrünün uzunluğunu isteyen kimse, sıla-i rahim akraba ziyareti yapsın. Hadis-i Şerif


Kazanç iki çeşittir. Mal ve evlat dünya kazancı, salih amel ise ahiret kazancıdır Allahu Teala bazı kullarına bu ikisini de verir. Hz. Ali


Ne kadar zengin olursan ol gökten bir yudum su satın alamazsın. Unutma ki; sen Allah’ın sana verdiği rızık kadarsın.


Rızkın daralırsa, Allah’a istiğfarda bağışlanmada bulun; rızkın genişler. Her nimete eriştiğinde: Elhamdülillah de ki nimetin artsın. Hz. Ali


Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin. Bakara 172


Kim sıkıntıya düşerde halini insanlara açarsa, sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düştüğü sıkıntıyı Allah’a havale eden kimse ye, Allah er veya gecinden bir rızk verir. Hz.Muhammed


Allah’ın sana isyanına neden olabilecek ölçüde değil de, ancak yetecek ölçüde rızk vermesi, senin üzerinde nimetin tamamlılığını gösterir. Ataullah İskenderi


Allah Teâlânın sana vermiş olduğu mal, rızık ve makamla kanaat et, pek hırslı olma. İnsanoğlu mal, rızık ve makamından dolayı zulmeder. Sen ise bu nimetlerle zulmü ortadan kaldırmaya çalış. Ebu Hanife


Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere putlara pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun ki, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz! Nahl 56


Madem ki rızkı taksim eden O’dur, o halde şikâyet küfürdür. Sabır gerekir. Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. Allah’tan başka herkes düşmandır. Sen asıl dostu düşmanlara şikâyet eder, halinden sızlanırsın öyle mi? Padişah köleye şikayet edilir mi? Akıllı ol. Mevlana


Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün kıyamet gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir. Bakara 254


Tepkiniz?

1
ÇOK KOMİK
1
SEVDİM
0
SADE
1
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
1
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM