Yoldaş Sözleri

Aşağıda, çeşitli kaynaklardan yıllar boyunca toplanan ilham verici ve bilge Yoldaş Sözleri koleksiyonumuzu bulacaksınız.

Gönderim  637 Görüntüleme Güncelleme 2 yıl önce
Yoldaş Sözleri

Yoldaş Sözleri

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Lenin


Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. Mahir Çayan


Bir kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser. K. Marx


Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir! Yılmaz Güney


İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin


Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığın süre içerisinde çok şey yapabilmektir. Deniz Gezmiş


Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir. Freidrich Engels


Dünyadaki her şey hareket halindedir. Yaşam değişir, üretici güçler büyür, eski ilişkiler çöker. Karl Marx


ABD emperyalizmi, tarihin gördüğü en sapkın, en katliamcı, en ahlaksız imparatorluktur. Hugo Chavez


Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! Mahir Çayan


Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, oysa asıl sorun onu değiştirmektir. Karl Marx


Herhangi bir örgütün karakterini doğal ve kaçınılmaz olarak tayin eden şey, o örgütün eyleminin muhtevasıdır. Lenin


Ne mutlu o yoksullara ki öteki dünya onlarındır, er ya da geç bu dünya da onların olacaktır. Frederick Engels


Biz Marksizmi entellektüel gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisliğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz.


Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan


Susmak, sessiz kalmak doğru değildir. Onlar vurdukça slogan atmak, haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan


Çok öğretici ve çok gülünç bir görünüm ile karşı karşıyayız. Burjuva liberal fahişeler, devrim çarşafıyla örtünmeye çalışıyorlar. Lenin


Emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle döner. Ülkemizde de parçalanana kadar bu çark hep böyle dönecektir. Mahir Çayan


İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Karl Marx


Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa o toplum için için çürümeye başlar. Lenin


Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni. Nazım Hikmet


Bütün ülkelerde onlarca yıllık deneyimin gösterdiği gibi küçük burjuvazi. İşçilerin ilk yenilgisinde ya da yarı yenilgisinde paniğe kapılır, aklını kaybederler, sağa sola atılır. Lenin


Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır. Ernesto Che Guevera


Zor, yeni bir topluma gebe her eski toplumun ebesidir. Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur. Karl Max


Parlamenter eylem bazı kişilere Marksist geçinen bazı kişilere uşaklık ünvanını bazı kişilere de sürgün ve ağır hapis cezaları kazandırır. Lenin


Bütün ideolojik ayrılıkların temeli devrim isteyip istememeye değil, devrim yapmak için yola çıkmaya, savaşmaya cesaret edip edememeye dayanır. İşte bu yüzden, “devrim için savaşmayana sosyalist denemez. Mahir Çayan


Bu mücadele sınıflar mücadelesidir. Burada el titremesine tereddüte ve kararsızlığa yer yoktur. Sınıflar mücadelesinde proletarya yoldaşlığının dışında feodal ve ataerkil ilişkilere yer yoktur. Mahir Çayan


Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi. Ernesto Che Guevera


Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında, sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, aklî yozlaşmanın birikimi aynı anda olur. Karl Marx


Çark dönmesine devam edecek; cuntalar birbirini takip edecektir. Kimileri “Atatürkçü, laik” kimileri “reformcu” diye lanse edilecek, yurtsever aydınlar her defasında yeni bir umutla yeni gelenlere bel bağlayacak, sonra yanıldıklarını anlayacaklar, tekrar bir “ilerici” atılım olmasını bekleyeceklerdir.


Yeni üretici güçler sağlamak için insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. El değirmeni size feodalbeyli toplumu verir; buharlı değirmen ise, sınaî kapitalistli toplumu. Karl Marks


Komünistler, kendi görüşlerini ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koşulların zorla yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça ilan ediyorlar. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri, birleşiniz! Karl Marx


Bugün sömürge ve yarı sömürge ülkelerin solu içerisinde ideolojik mücadele, en son tahlilde, uzun, dolambaçlı bir halk savaşıyla, zafere erişebileceğini savunanlarla, şehirlerde düşmanın çizdiği sınırlar içinde ‘legalite uğruna’ mücadele ederek kendi öz gücünün dışındaki güçlere bel bağlayanlar arasında cereyan etmektedir. Mahir Çayan


Bu uzun süreli bir savaş demektir. Ve bir kez daha yineleyelim acımasız bir savaştır. Savaş gelip çattığında kimse onu yumuşatırım diye kendini aldatmasın ve kimse, halkı uğruna katlanabileceği savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla, savaşı kızıştırmakta duraksamasın. Bu, hemen hemen tek zafer umududur. Ernesto Che Guevera


Tepkiniz?

0
ÇOK KOMİK
0
SEVDİM
0
SADE
0
VAY CANINA
0
KOMİK
0
KÖTÜ!
0
BERBAT
0
MÜKEMMEL!
0
KIZDIM